publicerad: 2021  
somt
pronomen
[såm´t]
något ålderdomligt somligt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sumpt, somt, neutrumform av sumber 'någon'; gemensamt germanskt ord, besläktat med samma, 1som!!