publicerad: 2021  
sorti sortin sortier
sorti·er
substantiv
sorti´
en skåde­spelares ut­träde från scenen
sortireplik
göra sorti
ofta äv. avgång
regeringens sorti; flera chefer fick göra sorti under för­ödmjukande former
belagt sedan 1790; 1674 i allmän bet.; av franska sortie med samma betydelse, till sortir 'gå ut'