publicerad: 2021  
1spackel spacklet
spackl·et
substantiv
spack´el
tjockt, deg­artat kitt av lin­olja och krita som före målning av yta arbetas in i sprickor och skrovligheter nu­mera äv. om syntetiskt material med liknande egenskaper
färdig­blandat spackel; låt spacklet torka och slipa sedan med sand­papper
belagt sedan 1889; till spackla
2spackel spackeln spacklar
spackl·ar
substantiv
spack´el
ett platt, spad­liknande verk­tyg som an­vänds för att stryka ut spackel
belagt sedan 1840; av tyska Spachtel med samma betydelse; jfr ur­sprung till spackla