publicerad: 2021  
användning an­vändningen an­vändningar
an|­vänd·ning·en
substantiv
an`vändning
det att använda något
JFR bruk 1
energianvändning; internetanvändning; läkemedelsanvändning; specialanvändning; återanvändning
användning (av någon/något) (för/till något/att+verb)
användning (av någon) (för något)
användning (av någon) (för att+verb)
användning (av någon) (till något)
användning (av någon) (till att+verb)
användning (av något) (för något)
användning (av något) (för att+verb)
användning (av något) (till något)
användning (av något) (till att+verb)
användning (av någon/något) (som någon/något)
användning (av någon) (som någon)
användning (av någon) (som något)
användning (av något) (som någon)
användning (av något) (som något)
korrekt an­vändning; fel­aktig an­vändning; lång­varig an­vändning; det på­började arbetet med en mer försiktig an­vändning av antibiotika
ofta med bi­betydelse av nytta
han fick snart an­vändning för sina kunskaper i tyska; nu kom paraplyerna verkligen till an­vändning!
belagt sedan 1738