publicerad: 2021  
spelrum spel­rummet
spel|­rumm·et
substantiv
spe`lrum
vanligen i vissa ut­tryck till­gång till ut­rymme för (viss) verksamhet
på det öppna golvet hade de fritt spel­rum
vanligen bildligt (handlings)frihet
i drömmen får fantasin fritt spel­rum
belagt sedan 1761