SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gospel [gås´-] substantiv ~n, plur. ~ äv. ~s go·spelntyp av jazz- eller bluesliknande religiös sång urspr. fram­förd av svarta i USA musikrelig.JFRcohyponymnegro spiritual gospelgalaäv. om en­staka så­dan sångkören sjöng en svängig gospelsedan 1950-taletav eng. gospel song med samma betydelse, eg. ’evangelium’, av forneng. god ’god, bra’ och spell ’med­delande; nyhet’