publicerad: 2021  
spillkråka spillkråkan spillkråkor
spill|­kråk·an
substantiv
spill`kråka
en svart hack­spett med röd hjässa den största i Sverige
spill­kråkan är en skygg fågel som helst håller till i de stora skogarna; spill­kråkans våldsamma trum­signal mot en tall­stam
belagt sedan ca 1700; trol. till sv. dial. spila 'spetsigt före­mål' (efter näbbens form); jfr ur­sprung till spila