publicerad: 2021  
spillra spillran spillror
spillr·an
substantiv
spill`ra
över­bliven del av något (stort) som slagits sönder vid våldsam samman­stötning eller dylikt
far­tyg slogs i spillror mot klipporna; vid krigs­slutet låg Europa i spillror
äv. bildligt, spec. mycket liten rest
folkspillra; människospillra
spillrorna av den forna armén åter­vände
spec. äv. i ut­tryck för full­ständig förstörelse
hela hans liv slogs i spillror när hustrun dog
belagt sedan 1635; trol. till spillra, fornsvenska spildra 'splittra; klyva i spillror'