publicerad: 2021  
spillvärme spill­värmen
spill|­värm·en
substantiv
spill`värme
värme från upp­värmnings­anläggning som inte kan nyttig­göras direkt men ofta indirekt
spill­värme från kexfabrikens ugnar leds ut i fjärrvärme­nätet
belagt sedan 1894