publicerad: 2021  
spilta spiltan spiltor
spilt·an
substantiv
spil`ta
av­balkat ut­rymme för häst i stall
JFR 1box, bås
han lade in halm i spiltan
äv. om liknande ut­rymme för får
belagt sedan 1586; trol. till sv. dial. spila 'spjäla' och 'by­gata; fägata'