publicerad: 2021  
spirea spirean spireor
spire·an
substantiv
spire`a
typ av (prydnads)buske med sågade blad och vita eller röda blommor i täta klasar eller kvastar
spireahäck; brudspirea; bukettspirea
äv. om när­besläktade (prydnads)växter vanligen i sammansättn.
plymspirea; rosenspirea
belagt sedan 1798; av lat. spiræ´a 'älg­gräs'; till grek. spei´ra 'spiral'; jfr ur­sprung till spiral