publicerad: 2021  
spiral spiralen spiraler
spir·al·en
substantiv
spira´l
1 två­dimensionell kurva som är vriden flera gånger runt en punkt med ökande av­stånd till den eller tre­dimensionell kurva som är vriden kring en axel med ungefär samma av­stånd till den
JFR vindel
spiralvriden
röra sig i spiral; trappan går i spiral
äv. om före­mål med så­dan form, sär­skilt om fjäder
spiralmadrass; spiraltrappa
spiralerna stack upp ur den gamla fåtöljen
äv. mer abstrakt i ut­tryck för till synes ohejdbar, ofta accelererande (positiv el. negativ) ut­veckling
en ond spiral; en positiv ekonomisk spiral
belagt sedan 1738; till medeltidslat. spira´lis 'spiralformad'; ur grek. spei´ra 'vindling'; jfr ur­sprung till spirea
2 typ av preventivmedel som förs in i liv­modern vanligen ett T-format plast­inlägg med en till­sats av koppar el. hormon
sätta in spiral
belagt sedan 1963