publicerad: 2021  
spiritus ingen böjning, utrum
spir·it·us
substantiv
spi´ritus
1 alkohol
belagt sedan 1698; av lat. spi´ritus 'luft­drag; ande'; jfr ur­sprung till spiritism, sprit
2 typ av ande­väsen
belagt sedan 1722