publicerad: 2021  
spiritism spiritismen
spir·it·ism·en
substantiv
spiritis´m
lära som om­fattar tron att människan kan komma i kontakt med de av­lidna t.ex. vid seanser
spiritismen ut­nyttjar vanligen medier som tros stå i förbindelse med ande­världen
belagt sedan 1880; av engelska spiritism med samma betydelse; till lat. spi´ritus 'ande­dräkt; ande'; jfr ur­sprung till 1espri!!, spirant, spirituell, sprit