publicerad: 2021  
sprinkleranläggning sprinkler­anläggningen sprinkler­anläggningar
sprinkl·er|­an·lägg·ning·en
substantiv
sprink`leranläggning
an­läggning för brandsläckning, bestående av ett system av rör­ledningar med sprinkler för vatten, skum el. kol­dioxid
belagt sedan 1892