publicerad: 2021  
språkkänsla språkkänslan
språk|­kän·slan
substantiv
språ`kkänsla
intuitiv känsla för rätt och fel i (det egna) språket inklusive stilistiska nyanser m.m.
det viktigaste för en över­sättare är att ha språk­känsla
belagt sedan 1829