publicerad: 2021  
språngbräda språngbrädan språngbrädor
språng|­bräd·an
substantiv
språng`bräda
sviktande bräda som an­vänds för av­stamp vid gymnastik­hopp
äv. bildligt utgångs­punkt för (karriär­mässigt) avancemang
förtroende­uppdraget blev en språng­bräda in i politiken
belagt sedan 1881; bildligt 1892