publicerad: 2021  
språkö språk­ön språk­öar
språk|­ö·ar
substantiv
språ`
mindre om­råde med annat språk än det som talas i (större) om­givande om­råden
belagt sedan 1869