publicerad: 2021  
stadgar plural
stadg·ar
substantiv
stad`gar
grund­läggande bestämmelser särsk. för förening
klubbens stadgar; för ändring av stadgarna krävs beslut av två på var­andra följande års­möten
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska stadgha, plur. form till 2stadga!!