publicerad: 2021  
stadsbild stads­bilden stads­bilder
stads|­bild·en
substantiv
[stat`s-]
det visuella in­tryck man får av en stad
Stock­holms stads­bild har ändrats mycket sedan 1960-talet
belagt sedan 1911