publicerad: 2021  
befolkning befolkningen befolkningar
be·folk·ning·en
substantiv
[-fål´k-]
samman­fattningen av alla in­vånare i visst om­råde t.ex. stat, landskap el. stad
befolkningsunderlag; stadsbefolkning; urbefolkning
en befolkning (av några)
landet har en befolkning på 4 miljoner människor
äv. med annan indelnings­grund än geografisk
fiskarbefolkning
belagt sedan 1766