publicerad: 2021  
standard standarden standarder
stand·ard·en
substantiv
stan´dard
1 fast­ställd norm för viss före­teelse gällande t.ex. konstruktion, storlek el. ut­seende
standardserie
internationell standard; svensk standard
äv. om variant som är vanligast före­kommande, ofta i fråga om vara vanligen i sammansättn.
standardformat; standardformulär; standardförpackning; standardmodell
äv. i ut­tryck för mer el. mindre själv­klar före­komst av något
kyl och frys brukar vara standard i ny­byggda lägenheter
äv. om annan (allt­för) vanlig före­teelse
standardexempel; standardfras; standardsvar
belagt sedan 1873; av engelska standard 'stadgat mått'; urspr. samma ord som standar
2 (hög) levnads­nivå särsk. i materiellt av­seende
standardhöjning; standardsänkning; bostadsstandard; levnadsstandard
(adj) standard (något)
hög standard; låg standard; en god­tagbar materiell standard; han slet för att ge sin familj en hygglig standard
äv. all­männare (hög) kvalitet
bildningsstandard
det är hög standard på före­tagets produkter; mästerskaps­tävlingarnas ojämna standard
belagt sedan 1898