publicerad: 2021  
edition editionen editioner
ed·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(textkritisk) ut­gåva ofta försedd med kommentarer; vanligen av äldre författares verk
bibeledition; standardedition; textedition
en edition (av något)
en ny edition av Strindbergs samlade verk
belagt sedan 1635; av lat. edit´io 'ut­givande', till e´dere 'ut­ge'; jfr ur­sprung till edera