publicerad: 2021  
start starten starter
start·en
substantiv
[sta´rt] el. [start´]
igång­sättning (av någon/något) för förflyttning särsk. vid tävling; ibland äv. med tanke på förflyttningens första fas
startsignal
en bra start; en dålig start; en knackig start; en taskig start; han är trög i starten; hon kom efter i starten; han specialtränade snabba starter
spec. om igång­sättning av for­don
äv. om plats för igång­sättning av tävling; ibland med ton­vikt på själva tävlingen
starten och målet var på samma ställe; NN kom aldrig till start
äv. om igång­sättning av annan verksamhet
JFR början
startkapital; byggstart; skolstart; terminsstart; turnéstart
före­tagets om­sättning var hög redan i starten
spec. beträffande någons upp­växt
få en bra start i livet
(en) flygande start full fart från börjani stafettlöpning är det flygande start för alla ut­om den förste löparen; projektet fick en flygande start
belagt sedan 1886; till starta