publicerad: 2021  
startskott start­skottet, plural start­skott, bestämd plural start­skotten
start|­skott·et
substantiv
[sta`rt-] el. [start`-]
skott som fungerar som signal för igång­sättning av tävling t.ex. löp- el. sim­tävling
start­skottet har gått
ofta bildligt
start­skottet för projektet går i september
belagt sedan 1882; jfr engelska starting shot med samma betydelse