publicerad: 2021  
stensjukdom sten­sjukdomen sten­sjukdomar
sten|­sjuk·dom·en
substantiv
ste`nsjukdom
sjukdom som känne­tecknas av sten­liknande bildningar (konkrement) särsk. i buk­hålan; om njur­sten, gall­sten m.m.
belagt sedan 1830