publicerad: 2021  
steril sterilt sterila
ster·il
adjektiv
steri´l
1 som inte har förmåga till fort­plantning särsk. om människor men äv. om djur och växter
SYN. ofruktsam MOTSATS fertil
sjukdomen gjorde honom steril
äv. (om mark eller dylikt) karg
ett sterilt bergs­landskap
äv. bildligt stel, fantasi­lös
en steril miljö; ett sterilt kontors­landskap
belagt sedan 1741 (om jordmån); 1833 (om människa); av lat. ster´ilis 'ofruktsam; oförmögen; tom'
2 fri från levande mikro­organismer och där­för inte smittoförande
SYN. aseptisk
sterila instrument; sterilt vatten
belagt sedan 1894