publicerad: 2021  
sterilitet steriliteten
ster·il·itet·en
substantiv
sterilite´t
1 till­ståndet att vara ofruktsam hos människa
äv. bildligt stelhet, fantasi­löshet
steriliteten hos vissa fasta ut­tryck
belagt sedan 1844
2 frihet från bakterier
belagt sedan 1903