SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1grav substantiv ~en ~ar grav·en1grävd hålighet i marken där en död persons stoft placeras och sedan täcks över; ofta äv. med tanke på över­täckningen och prydande an­ordningar i an­slutning till den relig.JFRcohyponymbegravningsplats gravplatsgravsmyckningfamiljegravgemensamhetsgravurngravläggas i gravende lade en krans på hans gravhon följdes till graven av flera hundra sörjandeäv. om annat arrangemang vid grav­plats el. minnes­plats för av­lidenofta histor.gravfältkonungagravmassgravstenåldersgravden o­kände soldatens graväv. mer el. mindre bildligthon tog med sig sin hemlighet i gravenfrån vaggan till gravense1vagga gräva sin egen gravsjälv orsaka sin o­lyckamånga an­ser att den sjukhus­ledning som sätter vinst fram­för god vård gräver sin egen grav gå i gravenupp­höra att finnasnär kvarnen lades ner gick en 600-årig verksamhet i graven stå med ena benet i gravenseben 1 stå med ena foten i gravense1fot 1 stå på gravens randserand 2 vända sig/rotera i sin grav (tänkas) reagera mycket negativtom avliden personhan skulle vända sig i sin grav om han visste att samma stat som lands­förvisade honom nu finansierar ut­givningen av hans samlade litterära verk sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. graf; gemens. germ. ord; bildn. till gräva 2hålighet med förhållandevis lod­räta väggar vanligen lång­sträckt och ofta grävd af.gravsänkabrandgravdjuphavsgravförkastningsgravskyttegravvallgravborgen var om­gärdad av vallar och gravarsedan början av 1300-taletSkåne-LagenIngen vårdar min grav och ingen minnes mig gärna aldrig i dödsrikets natt når mig en levande röst.Olof Lagercrantz, Agnes Charlotta (i Dikter från mossen, 1943)
2grav adjektiv ~t 1som har eller kan få allvarliga följder allmän värderingJFRcohyponymsvårartad hon har grava an­lag för astmahan var gravt handikappad (adv.)jäm­förelsen var gravt miss­visande (adv.)äv.sträng, allvarlig revisorerna riktade grava an­märkningar mot skötseln av föreningens ekonomisedan 1852av lat. grav´is ’tung; svår; allvarlig’; jfr gravera 2, gravid, gravitera 2som (har musikalisk accent som) ut­märker de flesta två- och fler­staviga svenska (och norska) ord med betoning på annan stavelse än den sista admin.MOTSATSantonym1akut 2 grav accentseaccent 1 sedan 1836av lat. grav´is i bet. ’tung’
3grav substantiv ~en grav·engrav accentuering språkvet.SYN.synonymgravis svenska samman­sättningar får vanligen gravsedan 1820se 2grav 2