publicerad: 2021  
stjälpa stjälpte stjälpt, presens stjälper
verb
stjäl`pa
1 ibland med partikel, sär­skiltomkull häftigt falla åt sidan och bli liggande
stjälpa (omkull)
mjölk­glaset stjälpte om­kull; släden stjälpte
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska stiälpa; trol. besläktat med stolpe
2 ibland med partikel, sär­skiltut få att häftigt falla åt sidan och bli liggande
stjälpa (ut något) stjälpa (något)
stjälpa släden
äv. med av­seende på inne­hållet i behållare
stjälpa ut mjölken; stjälpa jorden ur skott­kärran
äv. bildligt få att gå över ända
prishöjningen stjälpte deras kalkyler; bi­drag som snarare stjälper än hjälper
belagt sedan ca 1430 Själens tröst
stjälpastjälpande, stjälpning