publicerad: 2021  
stola stolan stolor
stol·an
substantiv
[stå`-] äv. [sto`-]
långt, brett band som läggs över axlarna
spec. om sådant som är del av prästskrud och som följer kyrko­årets färger
spec. äv. om lång och bred päls­boa
pälsstola
belagt sedan 1538 (i allmän bet.); 1837 om pälsverk; av lat. stol´a 'lång kappa', grek. stole´ 'kläde­dräkt'