publicerad: 2021  
stoja stojade stojat
verb
[ståj`a]
prata hög­ljutt och bullra
någon stojar
barnen stojade på gården
belagt sedan 1684; av lågtyska stojen 'vara vild och upp­sluppen'; jfr sv. dial. stoa 'vara brunstig'; bildn. till sto
stojastojande, stoj