publicerad: 2021  
storhetsvansinne storhets­vansinnet
stor·hets|­van·sinn·et
substantiv
sto`rhetsvansinne
psykiskt sjukdoms­tillstånd med orimlig självöverskattning ofta kombinerad med stort maktbegär
belagt sedan 1891