publicerad: 2021  
hushåll hus­hållet, plural hus­håll, bestämd plural hus­hållen
hus|­håll·et
substantiv
hu`shåll
1 knappast plur. husligt arbete som är en förut­sättning för det normala livet i ett hem särsk. om matlagning, tvätt, städning och dylikt
hushållsarbete; hushållsbestyr; hushållsbudget
sköta hus­hållet; hjälpas åt i hus­hållet; hon bor in­ackorderad men har eget hus­håll
ibland med sär­skilt ton­vikt på de nöd­vändiga förbrukningsvarorna
hushållspengar
hus­hållet blev dyrt den månaden
äv. med bi­betydelse av enkelhet i sammansättn.
hushållsmargarin; hushållsost
belagt sedan 1559; efter tyska Haushalt 'hus­håll; hus­hållning', till Haus halten 'hålla hus'
2 grupp personer med gemensamt hem och gemensam förbrukning av daglig­varor ofta om familj men äv. om större resp. mindre grupper (el. en enda person)
enpersonshushåll; familjehushåll; flerpersonershushåll; storhushåll
ett fyra personers hus­håll
belagt sedan 1582