publicerad: 2021  
strateg strategen strateger
strat·eg·en
substantiv
strate´g
person som lägger upp strategi
it-strateg; kommunikationsstrateg; militärstrateg; miljöstrateg
en av partiets skickligaste strateger
belagt sedan 1921; mil. 1841; av grek. strategos´ med samma betydelse, till stratos´ 'här' och ag´ein 'föra'