publicerad: 2021  
strategi strategin strategier
strat·egi·er
substantiv
[-∫i´] el. [-gi´]
lång­siktig, över­gripande plan
JFR taktik
valstrategi
en strategi (för något)
en genom­tänkt strategi; en ny strategi för forskningspolitiken; lägga upp en strategi; ut­forma en strategi
spec. militär­väsen (läran om) krig­föring i stort
omfattningsstrategi; utmattningsstrategi
belagt sedan ca 1805