publicerad: 2021  
strejk strejken strejker
strejk·en
substantiv
organiserad ned­läggning av arbete i syfte att ut­öva på­tryckningar på arbets­givaren
strejkkassa; strejkkommitté; strejkledare; strejkmöte; strejkrätt; strejkvarsel; generalstrejk; punktstrejk; storstrejk; sympatistrejk
en lands­omfattande strejk; varsla om strejk; gå i strejk; ut­vidga strejken; av­bryta strejken; strejker och oro på arbets­marknaden; arbets­givarna besvarade strejken med lockout
äv. om annan vägran el. protest­yttring
hungerstrejk; köpstrejk; skolstrejk; valstrejk
vild strejk strejk som inte är god­känd av fack­förbunds­ledningflygteknikerna genom­förde en vild strejk med krav på 20-procentiga löne­lyft
belagt sedan 1846; av engelska strike med samma betydelse, till strike 'slå'; nära besläktat med streck; jfr ur­sprung till strike