publicerad: 2021  
1strid stritt strida
adjektiv
snabb och kraft­full om strömmande vatten
de vadade på ställen där strömmen inte var så strid
äv. i fråga om mindre mängder
tårarna rann i strida strömmar
äv. bildligt
en strid ström av rapporter
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska striþer 'häftig; sträng; motig'; trol. med grundbet. 'styv' och besläktat med stark, streta
2strid striden strider
strid·en
substantiv
1 till­stånd (mellan militära parter) där man försöker förgöra eller besegra mot­ståndaren
stridsberedd; stridslycka; stridspackning; eldstrid; gatustrid; luftstrid; närstrid
en strid (med/mot någon/något) (om något/sats)
en strid (med någon) (om något)
en strid (med någon) (om sats)
en strid (med något) (om något)
en strid (med något) (om sats)
en strid (mot någon) (om något)
en strid (mot någon) (om sats)
en strid (mot något) (om något)
en strid (mot något) (om sats)
en strid (mellan några) (om något/sats)
en strid (mellan några) (om något)
en strid (mellan några) (om sats)
en bitter strid; en blodig strid; hårda strider; en häftig strid ut­bröt; dra ut i strid; ut­kämpa en strid på liv och död; gå segrande ur striden; stupa i strid; staden kapitulerade utan strid; fångar tagna i strid
äv. om intellektuell kamp eller dylikt
JFR tvist
en upp­slitande strid; en intern strid; ta strid för viktiga principer; hon ut­kämpade en inre strid; de låg i strid med grannarna om tomtgränsen
äv. om tävlan eller dylikt
striden om den lediga professuren; han vann loppet i ärlig strid
en strid om ord en menings­lös diskussiondebatten ur­artade och blev till slut bara en strid om ord
strid på kniven mycket hård stridel. konkurrens: det amerikanska presidentvalet blev en strid på kniven
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska striþ; gemensamt germanskt ord, besläktat med 1strid!!
2 i vissa ut­tryck motsatsställning
i strid med/mot något/sats
i strid med något
i strid med sats
i strid mot något
i strid mot sats
hennes agerande stod i strid med styrelsens beslut; det stod i strid med hans natur att bråka
spec. i ut­tryck för löftes­brott eller dylikt
i strid med av­talet tog han kontakt med en tredje part
belagt sedan 1767
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är.
Ty Internationalen
åt alla lycka bär. Ur Henrik Menanders svenska övers. av Internationalen (1902)