publicerad: 2021  
stridsrop strids­ropet, plural strids­rop, bestämd plural strids­ropen
strids|­rop·et
substantiv
[strit`s-]
sam­fällt rop vid (militärt) an­fall
någon gång bildligt
de allt hög­ljuddare strids­ropen mot regeringen
belagt sedan 1845
Strids­ropet. Namn på tidning ut­given av Frälsningsarmén sedan 1883