publicerad: 2021  
sele selen selar
sel·en
substantiv
se`le
rem­tyg med till­behör som sätts på en häst för att den ska kunna an­vändas som drag­djur
seltyg; dragsele; tandemsele; travsele
en sele av kalvskinn; trä selen över huvudet
äv. om liknande an­ordning (för andra djur el. människor) som gör det möjligt att effektivt bära el. styra det fast­spända
bärsele; fallskärmssele; hundsele; skidsele; stridssele; säkerhetssele
babyn satt i en sele på faderns mage
ligga i selen arbeta hårt och en­trägethon ligger i selen för att und­vika ett neder­lag för den europeiska diplomatin
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska sili, sele; gemensamt germanskt ord, bildat till en indoeur. ord­rot med bet. 'binda'