publicerad: 2021  
struphuvud strup­huvudet, plural strup­huvuden äv. strup­huvud, bestämd plural strup­huvudena
strup|­huvud·et
substantiv
stru`phuvud
ett rör­formigt organ mellan svalget och luftstrupen som fungerar som skydds­ventil för lungorna och som ton­alstrare vid tal och sång
SYN. larynx
in­uti strup­huvudet sitter stäm­banden
äv. om mot­svarande ut­buktning på strupen
strup­huvudet rörde sig upp och ner när han svalde
belagt sedan ca 1635