publicerad: 2021  
studentbetyg student­betyget, plural student­betyg, bestämd plural student­betygen
stud·ent|­be·tyg·et
substantiv
studen`tbetyg
delvis historiskt betyg över av­lagd student­examen
äv. om sådant betyg i en­skilt ämne
student­betyget i matematik var det högsta möjliga betyget
i informella samman­hang äv. avgångs­betyg från gymnasie­skolan
belagt sedan 1824