publicerad: 2021  
stuck stucken stucker
stuck·en
substantiv
murbruks­liknande massa av kalk och gips samt limvatten, som an­vänds till tak- och vägg­ornament
stuckdekor; stuckornament; stucktak
äv. stuckatur
belagt sedan 1590; av ita. stucco 'gips; kitt'; av germ. urspr., besläktat med stycke