publicerad: 2021  
studium studiet studier
studi·et
substantiv
stu´dium
det att studera något vanligen genom läsning
grammatikstudium
studium (av något/sats)
studium (av något)
studium (av sats)
han bedrev ett om­fattande studium av Bibeln
sär­skilt i fråga om viss ut­bildning el. kurs ofta plur.
studiegång; studiekamrat; studieresultat
efter­gymnasiala studier; akademiska studier; högre studier; in­leda studier; bedriva studier; missköta sina studier; av­sluta sina studier
äv. om forskning in­om visst om­råde
ekonomisk antropologi, dvs. studiet av ekonomin i arkaiska sam­hällen
äv. om nog­grant iakt­tagande eller dylikt
fältstudium; naturstudium
belagt sedan 1529; av lat. stud´ium 'strävan; iver'; jfr ur­sprung till etyd, studera