publicerad: 2021  
stycke stycket stycken
styck·et
substantiv
styck`e
1 del som av­skilts från någon helhet vanligen konkret
SE del 1 JFR 1bit 1
brödstycke; köttstycke; tygstycke
ett stycke (något) ett stycke (av något)
lejonet slet bytet i stycken; de högg möblerna i stycken; landet fick till­baka ett stycke av det ockuperade om­rådet
äv. som inexakt mått­angivelse
ett stycke rep
äv. bildligt
han höll på att slitas i stycken av sina starka känslor
belagt sedan slutet av 1200-talet (i sms.; (Westgöta-Lagen)) fornsvenska stycke; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'stump'; bildn. till stock; jfr ur­sprung till stuck
2 naturlig del av någon helhet
JFR 1bit 1
spec. av­gränsad, typografiskt markerad del av text
läs första meningen i andra stycket på sidan 12; bestämmelserna i paragraf 7, andra stycket
äv. mer abstrakt
huset är ett stycke arkitektur­historia
i långa/många stycken på många sätti långa stycken fram­står han som en gåta både politiskt och personligt
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 samman­hållen konstnärlig produkt särsk. om (mindre) musikaliskt verk el. teater­pjäs
ett stycke (av/ur något)
ett stycke (av något)
ett stycke (ur något)
Stads­teatern gav ett stycke av Strindberg
äv. om mindre av­snitt av så­dan produkt
första stycket i andra satsen
belagt sedan ca 1755
4 viss sträcka vanligen inte allt­för kort
SYN. 1bit 2
ett stycke in­åt land tornade åsk­molnen upp sig; de hade än­nu ett gott stycke väg kvar
äv. som obestämt mått för om­fånget av andra före­teelser
vattnet nådde ett stycke ovan­för midjan; hon äger ett stycke mark
äv. om tid
ett stycke in i december
belagt sedan 1541
5 samman­hållen an­ordning
skulpturen var gjord i ett stycke; mössa och hals­duk i ett stycke
belagt sedan 1346 testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)
6 något ålderdomligt; starkt ned­sättande kvinna som upp­fattas som föraktlig
ett lätt­färdigt stycke; det falska stycket lurade mig!
belagt sedan 1771
7 knappast plur. styck
styckepris
meloner för tio kronor stycket
belagt sedan 1503 Stockholms Stads Skottebok 1501–1510