publicerad: 2021  
stock stocken stockar
stock·en
substantiv
[ståk´]
1 kvistad stam av fällt (större) träd
stockhus; timmerstock
han sågade stockarna till plank och bräder; en båt gjord av en ur­holkad stock; båtarna släpades på rullande stockar
spec. grövre planka med hål för benen, där brottslingar sattes fast
stockstraff; kyrkstock
sitta i stocken
ibland äv. om del av växt i sammansättn.
äv. om annat kraftigt (trä)före­mål i sammansättn.
ankarstock; bottenstock; gevärsstock; hjärtstock; perukstock; pipstock
sova som en stock se sova
över stock och sten över svårframkomlig markde gick på en slingrig skogs­stig som bar över stock och sten
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska stokker, gemensamt germanskt ord; besläktat med stuka 1
2 (stor) upp­sättning av viss före­teelse
belagt sedan 1747; jfr engelska stock med samma betydelse; samma ord som stock 1