publicerad: 2021  
styckebruk stycke­bruket, plural stycke­bruk, bestämd plural stycke­bruken
stycke|­bruk·et
substantiv
styck`ebruk
ålderdomligt; nu­mera mest i ort­namn kanon­gjuteri
Åkers stycke­bruk
belagt sedan 1669; till stycke i en äldre bet. 'kanon' och bruk