publicerad: 2021  
styckverk styck­verket, plural styck­verk, bestämd plural styck­verken
även
styckeverk stycke­verket, plural stycke­verk, bestämd plural stycke­verken
styck|­verk·et, stycke|­verk·et
substantiv
styck`verk el. styck`everk
samman­sättning av delar som inte ut­gör en helhet vanligen abstrakt
vår kunskap om kosmos är ett styck­verk
belagt sedan ca 1500 (Skrå-Ordningar); fornsvenska stykkevärk