publicerad: 2021  
stå över stod stått, presens står
verb
stå ö´ver
vänta (med något) till nästa gång
någon står över (något)
spec. om att (taktiskt) av­stå från att hoppa på viss höjd (vid höjdhopps- el. stav­hopps­tävling)
någon står över (något)
han stod över på 2,28
belagt sedan 1774