publicerad: 2021  
städskåp städ­skåpet, plural städ­skåp, bestämd plural städ­skåpen
städ|­skåp·et
substantiv
stä`dskåp
skåp för förvaring av städ­redskap i lägenhet, på arbets­plats eller dylikt
belagt sedan 1938